En "cirkel" är som en "klubb inom föreningen"; en verksamhet initierad av separata medlemmar.
De kan vara enkla möten där man träffas för att se på animé för sakens skull, eller de kan vara sammanslutningar för ett visst intresse- eller aktivitetsområde.

Undrar du mer över vad en cirkel är kan du ta en titt på cirkelspoffen -- frågor och svar om cirklar.

Cirklarna är självstyrande och styrelsen kan därför inte svara på frågor om cirklarnas aktiviteter. Kontakta istället ansvarig för respektive cirkel.

Aktiva cirklar:

Mangakai Täby
Lokalförening i Täby. Startades våren 2001. Träffas oftast måndagar från ca 18:00.

Mangakai Kungsholmen
Lokalförening i centrala Stockholm. Startades våren 2013. Tillfälligt avbrott, men träffades tisdagar från ca 18:10.

Mangakai Kungsholmen - Ungdom
Lokalförening i centrala Stockholm sedan sommaren 2019. För närvarande avbrott i mötena, men träffas på vår Discord-server.

Mangakai Huddinge
Lokalförening i Huddinge, med möten sedan 1998. Har Corona-avbrott, men återkommer med visningar på onsdagar från ca 17:00 under hösten 2021.

Mer information om dessa hittar du i [Cirklar]-menyn ovan.


Sovande cirklar:

Studio Sappari
Studio Sappari är en amatöröversättarstudio som tillverkar svenska textremsor för Mangakais (och andras) filmvisningar. Vi har i dagsläget endast fyra aktiva medlemmar. Vill du vara med och amatöröversätta animé eller manga till svenska, så kontakta cirkelhöjdaren Zimeon på zimeon(a)mangakai.org.

Hemdubbarna
Det här är en cirkel för att göra löjliga amatördubbningar av animé. Cirkelhöjdaren är Zimeon Lundström, och kan nås på zimeon(a)mangakai.org. Vi träffas ytterst sporadiskt och oregelbundet. Nästa träff är inte schemalagd än. Några speciella medlemskrav föreligger inte, förutom att du av naturliga skäl måste bo i, eller lätt kunna ta dig till Stockholm (vi dubbar nämligen live), men blir vi för många blir det mest struligt, så vi är lite försiktiga. Anmäl intresse till cirkelhöjdaren. Vi har plats för några få till.

Nördspelsgruppen
Nördspelsgruppen är en cirkel för alla intresserade av japanska (oftast animébaserade)
amatördatorspel, huvudsakligen då Shanghai Alices skjutarspel och diverse
hemmagjorda slagsmålslir. Vi har inga regelbundna möten, men intresserade kan
komma till Täbymötena. Verksamheten går ut på att byta spel och erfarenheter,
närvara vid alla slags TV-spelsträffar och missionera, samt samköpa om
någon åker till Japan eller så. Cirkelhöjdare är tillsvidare Zimeon.