Vad är en "cirkel" i Mangakai?
En "cirkel" är en, eller en grupp medlemmar som samlats för att ordna något regelbundet återkommande inom Mangakai, som en sorts "klubb inom föreningen". 

Var hålls cirklarnas möten?
För tillfället finns det aktiva cirklar i Stockholms län.
Huddinge-cirkelns möten hålls i Huddinge Gymnasium, Kungsholmen-cirkelns möten hålls i Unga forskares lokal i centrala Stockholm och Täby-cirkelns möten hålls för tillfället på en privat plats eftersom vi letar efter en ny lokal i detta område.
Detaljerad information hittas under [Cirklar]-menyn ovan.

Hur fungerar cirklarna?

Cirklarna sköts av den medlem som tagit initiativet eller som övertagit ansvaret.
Huddinge, Täby och Kungsholmen fungerar som så att vi träffas en gång i veckan och ser på anime.  

Vad kan det finnas för olika cirklar?
Vi tänker oss främst att cirklarna är namn på dom olika veckomötena vi har, för tillfället Huddinge, Täby, Kungsholmen. Men om intresset finns skulle vi hemskt gärna se att det fanns cirklar för särskilda intressen, till exempel en cosplay-cirkel eller teceremoni-cirkel. 

Hur skapar jag en egen cirkel?
Mejla styrelsen.

Kan Mangakai ge finansiella bidrag till cirklarna?
För tillfället inte. Däremot kan vi bidra med vår erfarenhet med det vi har kunskap inom.
Vi kan också hjälpa till med att sprida information om din cirkel via våra kanaler och i vissa fall hjälpa till med att ordna en lokal.

Varför just ordet "cirkel"?
Japaner kallar skolornas "intresseklubbar" för just "cirklar", och vi älskar Japan! 

 

Fler frågor om cirklar kan e-brevas till ordföranden.