En "cirkel" är som en "klubb inom föreningen"; en verksamhet initierad av separata medlemmar.
De kan vara enkla möten där man träffas för att se på animé för sakens skull, eller de kan vara sammanslutningar för ett visst intresse- eller aktivitetsområde.

Undrar du mer över vad en cirkel är kan du ta en titt på cirkelspoffen längst ner -- frågor och svar om cirklar.

Cirklarna är självstyrande och styrelsen kan därför inte svara på frågor om cirklarnas aktiviteter. Kontakta istället ansvarig för respektive cirkel.

Aktiva cirklar:

Mangakai Täby
Lokalförening i Täby. Startades våren 2001. Träffas oftast måndagar från ca 18:00.

Mangakai Innerstan (fd. Kungsholmen)
Lokalförening i centrala Stockholm. Startades våren 2013. Träffas nu en gång i månaden.

Mangakai Kungsholmen - Ungdom
Lokalförening i centrala Stockholm sedan sommaren 2019. För närvarande avbrott i mötena, men träffas på vår Discord-server.

Mangakai Huddinge
Lokalförening i Huddinge, med möten sedan 1998. Visningar på onsdagar från ca 17:00.

Mer information om dessa hittar du i [Cirklar]-menyn ovan.


Sovande cirklar:

Studio Sappari
Studio Sappari är en amatöröversättarstudio som tillverkar svenska textremsor för Mangakais (och andras) filmvisningar. Vi har i dagsläget endast fyra aktiva medlemmar. Vill du vara med och amatöröversätta animé eller manga till svenska, så kontakta cirkelhöjdaren Zimeon på zimeon(a)mangakai.se.

Hemdubbarna
Det här är en cirkel för att göra löjliga amatördubbningar av animé. Cirkelhöjdaren är Zimeon Lundström, och kan nås på zimeon(a)mangakai.org. Vi träffas ytterst sporadiskt och oregelbundet. Nästa träff är inte schemalagd än. Några speciella medlemskrav föreligger inte, förutom att du av naturliga skäl måste bo i, eller lätt kunna ta dig till Stockholm (vi dubbar nämligen live), men blir vi för många blir det mest struligt, så vi är lite försiktiga. Anmäl intresse till cirkelhöjdaren. Vi har plats för några få till.

Nördspelsgruppen
Nördspelsgruppen är en cirkel för alla intresserade av japanska (oftast animébaserade)
amatördatorspel, huvudsakligen då Shanghai Alices skjutarspel och diverse
hemmagjorda slagsmålslir. Vi har inga regelbundna möten, men intresserade kan
komma till Täbymötena. Verksamheten går ut på att byta spel och erfarenheter,
närvara vid alla slags TV-spelsträffar och missionera, samt samköpa om
någon åker till Japan eller så. Cirkelhöjdare är tillsvidare Zimeon.

 

 

Spoff (SvarPåOftaFörekommandeFrågor) om Mangakais cirklar:

 Vad är en "cirkel" i Mangakai?
En "cirkel" är en, eller en grupp medlemmar som samlats för att ordna något regelbundet återkommande inom Mangakai, som en sorts "klubb inom föreningen". 

Var hålls cirklarnas möten?
För tillfället finns det aktiva cirklar i Stockholms län.
Huddinge-cirkelns möten hålls i Huddinge Gymnasium, Kungsholmen-cirkelns möten hålls i Unga forskares lokal i centrala Stockholm och Täby-cirkelns möten hålls för tillfället på en privat plats eftersom vi letar efter en ny lokal i detta område.
Detaljerad information hittas under [Cirklar]-menyn ovan.

Hur fungerar cirklarna?

Cirklarna sköts av den medlem som tagit initiativet eller som övertagit ansvaret.
Huddinge, Täby och Kungsholmen fungerar som så att vi träffas en gång i veckan och ser på anime.  

Vad kan det finnas för olika cirklar?
Vi tänker oss främst att cirklarna är namn på dom olika veckomötena vi har, för tillfället Huddinge, Täby, Kungsholmen. Men om intresset finns skulle vi hemskt gärna se att det fanns cirklar för särskilda intressen, till exempel en cosplay-cirkel eller teceremoni-cirkel. 

Hur skapar jag en egen cirkel?
Mejla styrelsen.

Kan Mangakai ge finansiella bidrag till cirklarna?
För tillfället inte. Däremot kan vi bidra med vår erfarenhet med det vi har kunskap inom.
Vi kan också hjälpa till med att sprida information om din cirkel via våra kanaler och i vissa fall hjälpa till med att ordna en lokal.

Varför just ordet "cirkel"?
Japaner kallar skolornas "intresseklubbar" för just "cirklar", och vi älskar Japan! 

 

Fler frågor om cirklar kan e-brevas till ordföranden.