Mangakai är en ideell förening avsedd för alla som är intresserade av japanska serier (manga) och/eller japansk tecknad film (animé). Det finns ingen åldersgräns för medlemskap. Föreningen grundades någon gång 1992, men kom igång ordentligt först 1995. Ordet "mangakai" betyder enkelt översatt "seriesällskap" eller "serieförening".

Mangakais huvudsakliga idé är att samla ihop folk med gemensamt intresse, för åsiktsutbyte och nöje. Medlemmarna äger tillträde till föreningens större evenemang i form av animévisningar eller konvent.

Inom föreningen finns sammanslutningar kallade "cirklar". En cirkel är en slags "klubb" som sköts av en enskild medlem. En del cirklar är lokala möten där man tittar på animé, medan andra är fokuserade på en viss aktivitet. Cirklarna sköts helt av den ansvarige "cirkelhöjdaren".

Föreningens administrativa arbete sköts av styrelsen, som består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter. En gång om året kallas medlemmarna till ett årsmöte, där alla medlemmar röstar fram vilka som ska sitta i styrelsen (givetvis får det vara vilken medlem som helst) och hur hög medlemsavgiften ska vara. Om man inte kan komma till årsmötet kan man poströsta.

Styrelsens främsta arbete är att se till att verksamheten flyter på och då hålla kontakt med våra cirklar. Lokala initiativ, möten, fester och tillställningar sköts oftast av cirklarna. Om ett mycket stort beslut ska fattas, kan styrelsen kalla till s.k. föreningsmöte, så alla medlemmar får rösta i frågan. Men det sker också mycket sällan (har det ens hänt?). Givetvis kan medlemmar kräva att ett föreningsmöte ska ske i en viktig fråga. Enligt stadgarna (som alla medlemmar ska läsa) räcker det att fem medlemmar yrkar på föreningsmöte för att styrelsen ska bli skyldig att ordna med ett.

En "ideell förening" innebär att den inte drivs i vinstsyfte (alltså för att tjäna pengar). Hela medlemsavgiften går till vävsäten som detta, kuvert, frimärken, ibland en häftapparat, lamineringsplast etcetera. Någon lön till styrelsen förekommer inte, styrelsen sitter och ordnar med utskick, medlemskort, vävsätets uppdatering, allt, på fritiden. Särskilt hanteringen av medlemsregistrering och medlemskort är ett hästgöra, och registreringen sker därför stötvis, oftast någon gång per kvartal, ibland mer sällan. Därför dröjer det oftast ett tag innan medlemskortet kommer.

Föreningen finansieras i med medlemsavgifter och till stor del även på god vilja och gratisarbete.

Man kan ställa frågor till styrelsen via ett e-brev till styrelsen(a)mangakai.se. Information om adressändringar eller förfrågningar om medlemskort kan också göras dit, eller hellre till kassor(a)mangakai.se.