När Mangakai grundades var det mycket svårt att se anime utanför Japan. Endast ett fåtal serier / OVA / filmer släpptes på video i västvärlden.
De senaste åren har utbudet via Internet ökat enormt, och idag finns nästan samtliga TVserier tillgängliga strömmande, med text, inom en vecka - och ofta släpps avsnitten samtidigt som de har premiär i Japan.
Däremot finns endast en bråkdel av den aktuella mangautgivningen åtkomlig digitalt.

För att tas med i nedanstående listor ska hemsidorna:

  • Vara lagliga (ibland är detta svårt att verifiera, men vi har gjort allt vi kan för att sålla bort pirater).
  • Vara åtkomliga i Sverige (Vissa har olika utbud beroende på i vilken region man är. Detta kan ibland kringgås genom att använda VPN- eller proxytjänster.)
  • Anime ska ha originaltal och text på engelska / svenska, för mangan kan språket variera.

Vissa sidor kräver att man registrerar sig, vilket ofta är gratis.
Markören $ används för de sidor där inget material kan läsas / ses utan att betala.

 

Läs manga online

Sida Kommentarer
Azuki Ofta är endast början gratis att läsa
Book walker Ibland finns första kapitlen gratis att läsa, ibland första volymen (se menyn)
Comic walker Byt till engelska i menyn
Crunchyroll Både manga och anime
Futekiya library Även "vuxna" verk
Manga library Z Endast på japanska. Har även "vuxna" verk
Manga plus Manga från Shueisha
Manga UP!  
Viz $  
   

Titta på anime online

Sida Kommentarer
Amazon $ Lite anime, går ej att sortera fram endast denna
Anime planet Är kanske bara en portal till andra strömningssidor?
Bilibili Främst kinesisk animation, engelsktextad
Cineasterna Ett par animefilmer. För den som har lånekort på medverkande bibliotek
CONtv Välj genre->anime i övre vänsta hörnet. Hette tidigare Viewster
Crunchyroll Stort utbud av nya och gamla serier
HiDive  
Hulu $  
iQIYI Främst kinesisk animation, engelsktextad
Midnight Pulp Ägs av Digital Media Rights
Netflix $  
Rakuten viki Litet utbud av anime
Viz $  
Wakanim  
   

Om du känner till andra lagliga sidor, eller har åsikter om denna sida - kontakta oss.