Hej medlemmar i Mangakai,

Nu är det dags för årsmöte och här följer en kallelse till detta. Vi kombinerar årsmöte med en animévisning. Vi hoppas ni har möjlighet att närvara.

Datum: Tisdag 28 mars 2023
Tid: 19:00 (Vi öppnar lokalen redan 17:00 med animévisning)
Plats: Lidnersgatan 10 på Kungsholmen. Lokalen är Sverok Stockholm-Gotlands kansli. 
Internet:

Medlemmar kan vara med via https://meet.jit.si/MangakaiArsmote2023

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Fastställande av dagordningen
7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll
8. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse
9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Val av ny styrelse
11. Val av minst två revisorer
12. Styrelsens presentation av verksamhetsplan
13. Fastställande av medlemsavgiften
14. Budget
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Den som redan nu vet något den vill ta upp under punkten ”Övriga frågor” så skickas det med fördel till styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..